กำห​นด​การสอบระดับชาติ​ ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ และ สทศ อัพเดทล่าสุด

กำห​นด​การสอบระดับชาติ​ ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ และ สทศ อัพเดทล่าสุด

กำห​นด​การสอบระดับชาติ​ ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ และ สทศ อัพเดทล่าสุด

กำห​นด​การสอบระดับชาติ​ ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ และ สทศ
• 16-19 มี.​ค. 64 สอบ RT ป.1 ประกาศ​ 20 เม.ย. 64
• 13 มี.​ค. 64 สอบ ONET ป.6 ประกาศ​ 21 เม.ย. 64
• 13-14 มี.​ค. 64 สอบ ONET ม.3 ประกาศ 22 เม.ย. 64
• 24 มี.ค. 64 สอบ NT ป.3 ประกาศ​ 5 พ.ค. 64
• 27-28 มี.​ค. 64 สอบ ONET ม.6 ประกาศ 27 เม.​ย. 64

กำห​นด​การสอบระดับชาติ​ ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ และ สทศ อัพเดทล่าสุด

ที่มาเพจ วิชาการ

Back to top button