วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ปี 2563 (ITA Online 2020) ดาวน์โหลดที่นี่
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์ โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
แบบสรุปรายงานการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
แนะนำแหล่ง ดาวน์โหลดฟรี สำหรับครูการงานอาชีพ สื่อประกอบการสอน แผนการสอน ป.1-ม.6
ดาวน์โหลดฟรี…. แบบฝึกหัด แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย สพป. สุพรรณบุรี 3 มีทั้งหมด 4 ชุด
คู่มือการเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สำนักงาน ก.พ. ดาวน์โหลดฟรี
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือเสริมการอ่านป.1-ป.6 แก้ว กล้า เจ้าหมาดำ
สสส.ให้ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล:DQ (Digital Intelligence)
ดาวน์โหลดที่นี่! ภาพระบายสี วันแม่ ใบงานระบายสี
ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มบันทึกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ5 สำหรับครูทุกระดับชั้น
หนังสือ การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
แนะนำ แหล่งดาวน์โหลดปกหลากหลาย สวยมาก ปกครูผู้ช่วย ปกเลื่อนวิทยฐานะ SAR และอื่นๆ ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ ป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน
แจกฟรี ปกหลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์ pptx แก้ไขได้
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.3 ตามหลักสูตรใหม่ 2560
เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา (ปรับปรุงใหม่ 60) รวมทุกกลุ่มสาระ ไฟล์ Word แก้ไขได้
มาแล้ว…ขั้นตอนการรับสิทธิแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน เริ่ม 15 ก.ค. นี้
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เฮลั่น หยุด 4 วัน ต่อเนื่อง ต้นเดือน กรกฎาคม 63
ญี่ปุ่นออกแบบกระดาษที่สามารถกินได้แบบไร้รสชาติ เผื่อเกิดหิวระหว่างจดงาน หรือทำงาน
การปรับเกณฑ์การรักษาพยาบาลข้าราชการ ข้าราชการเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 โดยสามารถเบิกค่ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้
โควิดยังน่ากลัว นพ.ยง ชี้ทั่วโลกมีแนวโน้มคนติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น อาทิตย์ละ 1 ล้านคน
1 กรกฎาคมนี้ เตรียมตัวลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข” ต้องโหลดแอป “เป๋าตัง” รับเงิน 3,000 “เราไปเที่ยวกัน
ห้ามพลาด!!! วันนี้ เตรียมชมปรากฏการณ์ ‘สุริยุปราคาวงแหวน’ (วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563)
1 ก.ค.นี้ สวัสดิการข้าราชการ ป่วยมะเร็ง ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ายา
แบบประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ป้ายกำกับ
DLTV Thai mooc กรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการ คณิตศาสตร์ ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย คุรุพัฒนา คุรุสภา คู่มือครู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี ภาษาไทย รมว.ศึกษาธิการ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว21 วิทยาการคำนวณ สถานี ก.ค.ศ. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ สพฐ สพฐ. สมศ. สสวท. สอนออนไลน์ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2563 สำนักงาน ก.พ. สื่อการสอน สื่อการสอนฟรี สื่อการสอนภาษาไทย สื่อการเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา หลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี เที่ยวปันสุข เปิดเทอม เยี่ยมบ้านนักเรียน เลื่อนเปิดเทอม แจกไฟล์ แจกไฟล์ word ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบออนไลน์ แบบฝึกทักษะการอ่าน แผนการสอน โควิด-19