อบรมออนไลน์

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร การสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Google Meet ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร การสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Google Meet ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4

“การสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Google Meet”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเครื่องมือการสอน Google Meet ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี Google Meet ได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา
  2. ประชาชนทั่วไป (ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรในหลักสูตรการพัฒนาฯ)

ความสำคัญ

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) การจัดการศึกษาจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราขธานีเขต 4 จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมการสอนออนไลน์ง่ายๆด้วย Google meet เพื่อรองรับ การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Video Conference (Google meet) โดยใช้ห้องเรียนเสมือนแทนการสอนในชั้นเรียนปกติ แต่ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือการสอน Video Conference ให้มีประสิทธิภาพ
Google Meet เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับครูผู้สอนและนักเรียน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่มีข้อจำกัด
เรื่องเวลา ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านทางเว็ปไซต์ในวันและเวลาที่กำหนด โดยใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของท่านได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังสามารถดูย้อนหลังเพื่อทบทวนเนื้อหาการเรียนที่ผ่านมาได้

เกณฑ์การจบแต่ละหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

  1. เข้าเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนด
  2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
  3. จะต้องทำแบบประเมินหลักสูตร เพื่อรับแบบทดสอบหลังอบรมครบทุกหน่วยการเรียนรู้
    คลิกเพื่อทำแบบประเมิน

อบรมออนไลน์คลิก

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร การสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Google Meet ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button