เรื่องแนะนำ

ขอเชิญแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ”โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ขอเชิญแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ”โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

แบบทดสอบหลังเรียน การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน

แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ถ้าได้คะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ”โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ขอบคุณที่มา :: https://xn--12cc0dik2d5ak9em9l6d.com/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button