เรื่องแนะนำ

รวมลิงก์ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 

รวมลิงก์ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 

เอกสารประกาศผลย้ายครู66

เอกสารประกาศผลย้ายครู66
เอกสารประกาศผลย้ายครู66

เอกสารประกาศผลย้ายครู66
เอกสารประกาศผลย้ายครู66

สีแดง หมายถึง ยังไม่ประกาศ (ทางเราจะคอย Update ตลอดเวลา)

สีเขียว หมายถึง หมายถึง ประกาศแล้ว สามารถคลิกได้เลย

*** ทางเราจะคอยอัปเดตทุกวันนะครับ โปรดติดตามนะครับ ***
*** ทางเราจะคอยอัปเดตทุกวันนะครับ โปรดติดตามนะครับ ***

กรุงเทพมหานคร

สพป.กรุงเทพมหานคร

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

กระบี่

สพป.กระบี่

สพม.ตรัง กระบี่

กาญจนบุรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 1

สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

สพม.กาญจนบุรี

กาฬสินธุ์

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 4

สพม.กาฬสินธุ์

กำแพงเพชร

สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

สพม.กำแพงเพชร

ขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต 1

สพป.ขอนแก่น เขต 2

สพป.ขอนแก่น เขต 3

สพป.ขอนแก่น เขต 4

สพป.ขอนแก่น เขต 5

สพม.ขอนแก่น

จันทบุรี

สพป.จันทบุรี เขต 1

สพป.จันทบุรี เขต 2

สพม.จันทบุรี ตราด

ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

สพม.ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

สพป.ชลบุรี เขต 1

สพป.ชลบุรี เขต 2

สพป.ชลบุรี เขต 3

สพม.ชลบุรี ระยอง

ชัยนาท

สพป.ชัยนาท

สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ชัยภูมิ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพม.ชัยภูมิ

ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 2

สพป.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

เชียงราย

สพป.เชียงราย เขต 1

สพป.เชียงราย เขต 2

สพป.เชียงราย เขต 3

สพป.เชียงราย เขต 4

สพม.เชียงราย

เชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ เขต 1

สพป.เชียงใหม่ เขต 2

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

สพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป.เชียงใหม่ เขต 5

สพป.เชียงใหม่ เขต 6

สพม.เชียงใหม่

ตรัง

สพป.ตรัง เขต 1

สพป.ตรัง เขต 2

สพม.ตรัง กระบี่

ตราด

สพป.ตราด

สพม.จันทบุรี ตราด

ตาก

สพป.ตาก เขต 1

สพป.ตาก เขต 2

สพม.ตาก

นครนายก

สพป.นครนายก

สพม.ปราจีนบุรี นครนายก

นครปฐม

สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 2

สพม.นครปฐม

นครพนม

สพป.นครพนม เขต 1

สพป.นครพนม เขต 2

สพม.นครพนม

นครราชสีมา

สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพป.นครราชสีมา เขต 2

สพป.นครราชสีมา เขต 3

สพป.นครราชสีมา เขต 4

สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพป.นครราชสีมา เขต 6

สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพม.นครราชสีมา

นครศรีธรรมราช

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

สพม.นครศรีธรรมราช

นครสวรรค์

สพป.นครสวรรค์ เขต 1

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 3

สพม.นครสวรรค์

นนทบุรี

สพป.นนทบุรี เขต 1

สพป.นนทบุรี เขต 2

สพม.นนทบุรี

นราธิวาส

สพป.นราธิวาส เขต 1

สพป.นราธิวาส เขต 2

สพป.นราธิวาส เขต 3

สพม.นราธิวาส

น่าน

สพป.น่าน เขต 1

สพป.น่าน เขต 2

สพม.น่าน

บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

สพม.บึงกาฬ

บุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

สพม.บุรีรัมย์

ปทุมธานี

สพป.ปทุมธานี เขต 1

สพป.ปทุมธานี เขต 2

สพม.ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ์

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

สพม.ประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

สพม.ปราจีนบุรี นครนายก

ปัตตานี

สพป.ปัตตานี เขต 1

สพป.ปัตตานี เขต 2

สพป.ปัตตานี เขต 3

สพม.ปัตตานี

พระนครศรีอยุธยา

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สพม.พระนครศรีอยุธยา

พะเยา

สพป.พะเยา เขต 1

สพป.พะเยา เขต 2

สพม.พะเยา

พังงา

สพป.พังงา

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

พัทลุง

สพป.พัทลุง เขต 1

สพป.พัทลุง เขต 2

สพม.พัทลุง

พิจิตร

สพป.พิจิตร เขต 1

สพป.พิจิตร เขต 2

สพม.พิจิตร

พิษณุโลก

สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 2

สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

เพชรบุรี

สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 2

สพม.เพชรบุรี

เพชรบูรณ์

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

สพม.เพชรบูรณ์

แพร่

สพม.แพร่ เขต 1

สพม.แพร่ เขต 2

สพม.แพร่

มหาสารคาม

สพป.มหาสารคาม เขต 1

สพป.มหาสารคาม เขต 2

สพป.มหาสารคาม เขต 3

สพม.มหาสารคาม

มุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร

สพม.มุกดาหาร

แม่ฮ่องสอน

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

สพม.แม่ฮ่องสอน

ยโสธร

สพป.ยโสธร เขต 1

สพป.ยโสธร เขต 2

สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

ยะลา

สพป.ยะลา เขต 1

สพป.ยะลา เขต 2

สพป.ยะลา เขต 3

สพม.ยะลา

ร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

สพม.ร้อยเอ็ด

ระนอง

สพป.ระนอง

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

ระยอง

สพป.ระยอง เขต 1

สพป.ระยอง เขต 2

สพม.ชลบุรี ระยอง

ราชบุรี

สพป.ราชบุรี เขต 1

สพป.ราชบุรี เขต 2

สพม.ราชบุรี

ลพบุรี

สพป.ลพบุรี เขต 1

สพป.ลพบุรี เขต 2

สพม.ลพบุรี

ลำปาง

สพป.ลำปาง เขต 1

สพป.ลำปาง เขต 2

สพป.ลำปาง เขต 3

สพม.ลำปาง

ลำพูน

สพป.ลำพูน เขต 1

สพป.ลำพูน เขต 2

สพม.ลำปาง ลำพูน

เลย

สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 2

สพป.เลย เขต 3

สพม.เลย หนองบัวลำภู

ศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

สกลนคร

สพป.สกลนคร เขต 1

สพป.สกลนคร เขต 2

สพป.สกลนคร เขต 3

สพม.สกลนคร

สงขลา

สพป.สงขลา เขต 1

สพป.สงขลา เขต 2

สพป.สงขลา เขต 3

สพม.สงขลา สตูล

สมุทรปราการ

สพป.สมุทรปราการ เขต 1

สพม.สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

สระแก้ว

สพป.สระแก้ว เขต 1

สพป.สระแก้ว เขต 2

สพม.สระแก้ว

สระบุรี

สพป.สิงห์บุรี

สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

สุโขทัย

สพป.สุโขทัย เขต 1

สพป.สุโขทัย เขต 2

สพม.สุโขทัย

สุพรรณบุรี

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

สพม.สุพรรณบุรี

สุราษฎร์ธานี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

สุรินทร์

สพป.สุรินทร์ เขต 1

สพป.สุรินทร์ เขต 2

สพป.สุรินทร์ เขต 3

สพม.สุรินทร์

หนองคาย

สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 2

สพม.หนองคาย

หนองบัวลำภู

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

สพม.หนองบัวลำภู

อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

อำนาจเจริญ

สพป.อำนาจเจริญ

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

อุดรธานี

สพป.อุดรธานี เขต 1

สพป.อุดรธานี เขต 2

สพป.อุดรธานี เขต 3

สพป.อุดรธานี เขต 4

สพม.อุดรธานี

อุตรดิตถ์

สพป.อุตรตดิตถ์ เขต 1

สพป.อุตรตดิตถ์ เขต 2

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

อุทัยธานี

สพป.อุทัยธานี เขต 1

สพป.อุทัยธานี เขต 2

สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

อุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

สพป.อุบลราชธานี เขต 4

สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ขอบคุณที่มา : ปันสื่อฟรีเพื่อการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button