อบรมออนไลน์

ลงทะเบียนอบรม สสวท. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

ลงทะเบียนอบรม สสวท. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

ลงทะเบียนอบรม สสวท. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 โดย สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. โดยการอบรมนี้ เหมาะสำหรับครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยยังไม่เคยผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra 

ลิงก์ลงทะเบียน เปิด วันที่ 15 มีนาคม 2565 คลิกลงทะเบียนที่นี่

การอบรมนี้อบรมอะไรบ้าง : ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รู้จักเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ เรขาคณิต พีชคณิต และสถิติ ที่มีในโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ GeoGebra ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น

การอบรมเป็นแบบไหน : การอบรมดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ และผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติจริง

การอบรมมีช่วงไหน /รับกี่คน ช่วงอบรม : อบรมในระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2565 โดยรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

ลงทะเบียนอบรม สสวท. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

ระยะเวลาการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 31 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 น. โดยกรอกรายละเอียดที่ ipst.me/ggb2565-1 ทั้งนี้อาจปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามจำนวน

หากมีปัญหา ข้อซักถาม สอบถามได้ที่ใด โดยสามารถแจ้งรายละเอียดปัญหาหรือข้อซักถามมาได้ที่อีเมล : sluea@ipst.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มที่ https://www.facebook.com/math.ipst

ขอบคุณที่มาจาก สสวท.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button