อบรมออนไลน์

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี การอบรมออนไลน์ โครงการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA โดย ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี การอบรมออนไลน์ โครงการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA โดย ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี การอบรมออนไลน์ โครงการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA โดย ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา

ขอส่งรายละเอียดการเข้าอบรม

และเงื่อนไขของการรับเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบ ดังนี้

โดยโปรแกรม Zoom

1. หมายเลขห้อง Meeting ID: 947 4849 1460

Passcode: 419480

2. เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก หากเข้าห้องอบรมไม่ได้ ท่านสามารถรับชมได้ผ่านทาง FACEBOOK LIVE ของภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังลิงค์ที่แนบ https://www.facebook.com/ed.adm.buu

และจะได้รับเกียรติบัตรเช่นเดียวกับผู้เข้าห้อง ZOOM

3. ห้อง ZOOM จะเปิดให้เข้าก่อนเวลาบรรยาย 15 นาที

และจะปิดการรับเข้าหลังการบรรยาย 30 นาที

4. หากผู้เข้าอบรมมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถพิมพ์ข้อความส่งมาให้ห้อง

CHAT ของ ZOOM หรือช่องแสดงความคิดเห็นใน FACEBOOK LIVE ได้

ทาง ADMIN จะคอยให้การช่วยเหลือและตอบคำถาม

5. การตอบแบบประเมิน ทางADMIN จะส่งลิงค์แบบประมาณในช่อง CHAT BOX และช่องแสดงความคิดเห็นใน FACEBOOK LIVE ก่อนจบการบรรยาย

15 นาที และขอให้ตอบแบบประเมินก่อนห้อง ZOOM ปิดเท่านั้น

โดยในแบบประเมินจะมีข้อคำถาม 3 ข้อ หากท่านตอบคำถามได้ถูก 2 ข้อขึ้นไปจาก3 ข้อทางระบบจะส่งแบบประเมินไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้โดยอัตโนมัติ (กรุณาใส่อีเมล์ให้ถูกต้อง)

6. ปิดไมค์ตลอดการบรรยาย

ลิงก์ทำแบบประเมินรับเกียรติบัตร

แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA

แบบสอบถามนี้มีทั้งสิ้น 5 ตอน เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการโครงการเท่านั้น ไม่มีผลเชิงลบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น และข้อมูลที่จัดเก็บเป็นความลับ มีเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ประมวลผลเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อวิทยากร
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 5 แบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้

ภาควิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร. 038 10 2052

ที่มา : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button