อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ผู้ที่ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทาง E-mail

ท่านสามารถเริ่มทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button