อบรมออนไลน์

ขอเชิญทดสอบออนไลน์ 9 หลักสูตรจากโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ขอเชิญทดสอบออนไลน์ 9 หลักสูตรจากโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ขอเชิญทดสอบออนไลน์ 9 หลักสูตรจากโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ขอเชิญทดสอบออนไลน์ 9 หลักสูตรจากโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อเพจโรงเรียน https://www.facebook.com/Watprachabumrungkit/

1. เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู

https://forms.gle/Vni4Ryzry3Aq4PWE7
https://forms.gle/LWnXpiNqTTpp85318
ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

2. เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

https://forms.gle/dHn2ZkYhUiveLu2VA
https://forms.gle/NWvZyEg47NgAd9m76
ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

3. เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

https://forms.gle/fXreRqx3qKaEAZLy9
https://forms.gle/chYi6taVBJVDxzvQ8
ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

4. เรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

https://forms.gle/iHLhbFJjQXj3Sthj6
https://forms.gle/E2bUuDq3YEtjFXaZ6
ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

5. เรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

https://forms.gle/ytGyCGaph7r3rAGE7
https://forms.gle/ZhcoyVGWqMMayhG9A
ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

6. เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

https://forms.gle/FycpDVHBohKxgtk57
https://forms.gle/HwHAZjBBGdqmf7VT8
ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

7. เรื่อง การรู้ดิจิทัล

https://forms.gle/3xXucFFQUuTFYfDk6
https://forms.gle/ChCoy1paSvqTJM6m8
ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

8. เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

https://forms.gle/qy5g1PdgCPH1xscc8
https://forms.gle/wgvYAqQvZdqGJfeF8
ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

9. เรื่อง ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก

https://forms.gle/CxHSk1re6aZKuxjE6
https://forms.gle/hH2AecDwHABUJDqX7
ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button