สื่อการสอนฟรีเรื่องแนะนำ

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตร-การนำไปใช้-การประเมินหลักสูตร ( ครบวงจร )

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตร-การนำไปใช้-การประเมินหลักสูตร ( ครบวงจร )

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม วันนี้ขอนำเสนอ คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตร-การนำไปใช้-การประเมินหลักสูตร ( ครบวงจร )

โดย กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1

คู่มือการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

องค์ประกอบที่ 1 ส่วนนํา
องค์ประกอบที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 คําอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 5 เกณฑ์การจบการศึกษา

ก่อนดาวน์โหลดได้โปรด ทำแบบประเมินความพึงพอใจเผยแพร่ผลงานหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. พิษณุโลก เขต 1  https://forms.gle/jVq2yKuEF8QfN5aQ8

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

คู่มือการใช้แบบประเมินและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน (Area base) ด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน ซิปป์ (CIPP model)

ก่อนดาวน์โหลดได้โปรด ทำแบบประเมินความพึงพอใจเผยแพร่ผลงานหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. พิษณุโลก เขต 1  https://forms.gle/jVq2yKuEF8QfN5aQ8

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button