ข่าวการศึกษา

ศธ.อนุมัติทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 จำนวน 600 ทุน ต่อปี พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่

ศธ.อนุมัติทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 จำนวน 600 ทุน ต่อปี พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่

ศธ.อนุมัติทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 จำนวน 600 ทุน ต่อปี พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่

ศธ.อนุมัติทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 จำนวน 600 ทุน ต่อปี พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่

อัตราการให้ทุนการศึกษา
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 25,000 บาท ต่อคนต่อปี
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 30,000 บาทต่อคนต่อปี
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 55,000 บาท ต่อคนต่อปี
• ระดับปริญญาตรี 55,000 บาท ต่อคนต่อปี

(11 กันยายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่มีฐานะยากจนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี

โดยในวันนี้ ได้มีการติดตามผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งมีแนวทางประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์กับสังคม เช่น บุคลากรด้านสาธารณสุข เป็นต้น เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติทุนแล้ว จำนวน 600 ทุนต่อปี

นอกจากนี้ จะผลักดันด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง โดยนำเรื่องราวความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของผู้ได้รับทุน มาเผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้ว่า ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีสามารถช่วยชีวิตเด็กเหล่านี้ได้อย่างไร และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามารับทุนในรุ่นต่อไปด้วย

เกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ระยะที่ ๑ ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ และสิ้นสุดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน ๔๘๐ ทุนต่อปี รวมทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น จำนวน ๔,๘๐๐ ทุน

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่ด้อยโอกาส ด้วยการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ ๒ จำนวนรุ่นละ ๖๐๐ ทุนต่อปี จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๗ ระยะเวลา ๑๗ ปีการศึกษา (๑๘ ปีงบประมาณ) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๑๑,๒๕๐,๐๐๐บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

อัตราการให้ทุนการศึกษา
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๕๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
• ระดับปริญญาตรี ๕๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี

ขอบคุณที่มา https://moe360.blog/2020/09/11/1192563/?fbclid=IwAR2jbluX_tiWtx2PqtkMxzHsOw9WwYoK1y4LxBasIkjx8GN_kRzj01enL08

เว็บไซต์ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเรา สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลด ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บทความ เอกสารทางการศึกษา อบรมออนไลน์ เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ www.สื่อการสอนฟรี.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ สื่อการสอนฟรี อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button