อบรมออนไลน์

แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ ” วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” ผ่านเกณฑ์ ๗๐ % ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-Mail โดย สภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ ” วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” ผ่านเกณฑ์ ๗๐ % ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-Mail โดย สภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ ” วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” ผ่านเกณฑ์ ๗๐ % ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-Mail โดย สภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบทดสอบความรู้ หัวข้อ ” วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “แบบทดสอบนี้ จัดทำโดย สภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๔๔ ม.๖ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐

เพื่อเป็นการทดสอบ วัดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ ” วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” ถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ จนเป็นที่รู้จักหรือโจษขานกันทั่วไป จนถึงปัจจุบันนี้ ทางคณะผู้จัดทำ หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบ จะได้ประโยชน์ไม่มากก็คงน้อย หากมีข้อผิดพลาด ประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ระบบเปิดให้ทำการทดสอบตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ
๑.) กรอกชื่อ – สกุล ( ฉายา ) ให้ถูกต้อง เพราะจะปรากฎในเกียรติบัตรอัตโนมัติ
๒.) กรอก Mail ให้ถูกต้อง เพราะจะได้รับเกียรติบัตรตามที่กรอกไว้ในระบบ
๓.) หากทำแล้วมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถรับเกียรติบัตรได้ ให้แจ้งข้อมูลไปที่เพจ FB น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา
หรือสแกน QR Code เพื่อเข้า LINE Open Chat ของสภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย เพื่อติดตาม-ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบออนไลน์ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ
๔.) แบบทดสอบสามารถทำได้ท่านละ ๑ ครั้งต่ออีเมลเท่านั้น
๕.) ผู้ที่แบบทดสอบได้คะแนน ๗๐ % ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะได้รับเกียรติบัตรทาง Mail
๖.) แบบทดสอบรองรับ ๑๐๐ คน ต่อ ๑ วันเท่านั้น หากวันระบบเต็มสามารถเข้ามาทำได้ในวันถัดไป

ทำแบบทดสอบที่นี่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button