อบรมออนไลน์

การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2 มาแล้วสสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) ผ่านทางโปรแกรม ZOOM ได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท.

การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2 มาแล้วสสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) ผ่านทางโปรแกรม ZOOM ได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท.

การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2 มาแล้วสสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) ผ่านทางโปรแกรม ZOOM ได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท.

การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) รุ่นที่ 2 มาแล้ว.📢 สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28, 29 มีนาคม และ 1 เมษายน 2565 ผ่านทางโปรแกรม ZOOM และ ได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท..

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรม

1. เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนละ 2 คน
2. หลังจากผ่านการอบรม โรงเรียนนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปใช้ในโรงเรียน
3. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรม ไม่น้อยกว่า 80% มีผลการทดสอบไม่ต่ำกว่า 70% และส่งงานตามข้อกำหนดของการอบรม ไม่น้อยกว่า 80%.

การสมัครเข้ารับการอบรม

ส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบการสมัคร ทั้ง 2 ช่องทาง ดังนี้
1. กรอกแบบตอบรับทาง Google Form
2. ส่งแบบตอบรับการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) และการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว ทาง email: essipst@gmail.com.

รับสมัคร วันนี้ – 12 มกราคม 2565.🌟 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://globethailand.ipst.ac.th/news_detail.php?nv=104

ที่มา IPST Thailand

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button