เรื่องแนะนำ

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6

กำหนดการสอบโอเน็ตปี 2567

กำหนดการสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2567 ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์ของการสอบโอเน็ต (O-NET)

  • วัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนในระดับชาติ
  • ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
  • ครอบคลุมวิชาศาสตร์อย่างถูกต้องและครบถ้วน

รายละเอียดเกี่ยวกับ O-NET ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนจะต้องส่งข้อมูลนักเรียนที่จะทำการสอบโอเน็ต (O-NET) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสามารถเพิ่ม-ลด-แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่จะทำการสอบโอเน็ต (O-NET) ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2566

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สอบวิชาคณิตศาสตร์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 10.00 น.
สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ในเวลา 10.30 – 12.00 น.
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ในเวลา 13.30 – 14.30 น.
สอบวิชาภาษาอังกฤษในเวลา 15.00 – 16.00 น.

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบวิชาคณิตศาสตร์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 10.00 น.
สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ในเวลา 10.30 – 12.00 น.
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ในเวลา 13.00 – 14.30 น.
สอบวิชาภาษาอังกฤษในเวลา 15.00 – 16.30 น.

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบวิชาคณิตศาสตร์ในวันที่ รอบที่ 1 : 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 09.30 น.
สอบวิชาภาษาไทยในเวลา 09.45 – 11.15 น.
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ในเวลา 12.15 – 13.45 น.
สอบวิชาภาษาอังกฤษในเวลา 14.00 – 15.30 น.
สอบวิชาสังคมศึกษาในเวลา 15.45 – 17.15 น.

ประกาศผลสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2567ประกาศผลสอบโอเน็ต (O-NET) ชั้นป.6 ในวันที่ 27 มีนาคม 2567

ประกาศผลสอบโอเน็ต (O-NET) ชั้นม.3 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567

ประกาศผลสอบโอเน็ต (O-NET) ชั้นม.6 ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

ในการสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2567 ขอให้นักเรียนเตรียมตัวและศึกษาอย่างดีเพื่อสามารถผ่านการสอบได้อย่างสำเร็จ ขอให้ทุกคนโชคดี

อ้างอิง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (niets.or.th)

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button