อบรมออนไลน์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) รับเกียรติบัตรฟรี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) รับเกียรติบัตรฟรี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลก มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

**วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย

*** ทำคะแนนได้ 75% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้ ***

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) รับเกียรติบัตรฟรี

ทำแบบทดสอบที่นี่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO2-32VqKSX15a5jm6IwxZyFLY5XbxD2fTp1hyI_MTCWRZIA/viewform

จัดทำโดย  ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032 681960

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button