อบรมออนไลน์

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)” ผ่านทางโปรแกรม ZOOM และได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท.

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)” ผ่านทางโปรแกรม ZOOM และได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท.

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนผ่านการทำงานวิจัยพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และการมีนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน.

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรม 1. เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนละ 2 คน2. หลังจากผ่านการอบรม โรงเรียนนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปใช้ในโรงเรียน3. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรม ไม่น้อยกว่า 80% มีผลการทดสอบไม่ต่ำกว่า 70% และส่งงานตามข้อกำหนดของการอบรม ไม่น้อยกว่า 80%.

กำหนดวันรับสมัครรุ่นที่ 1 >> วันที่ 1 พย 64 – 30 ธค 64.

การรับสมัครเข้ารับการอบรม

1. กรอกแบบตอบรับทาง Google Form

2. ส่งแบบตอบรับ email: essipst@gmail.com

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button