อบรมออนไลน์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้วิทยาการคำนวณ ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-ป.6)

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้วิทยาการคำนวณ ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-ป.6)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คำชี้แจง : ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่องความรู้วิทยาการคำนวณ ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-ป.6) มีทั้งหมด ๒๐ ข้อ หากท่านสามารถทำคะแนนอยู่ในเกณฑ์ 80 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ผ่านทาง e-mail
***หมายเหตุ***
๑) โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
๒) โปรดกรอกGmail ของท่านให้ถูกต้อง
๓) หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้ตรวจสอบที่จดหมายขยะ
๔) ในกรณีที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่ E-mail suparat1986@gmail.com

ทำแบบทดสอบที่นี่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button