อบรมออนไลน์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ “งานสัปดาห์ห้องสมุด 65”

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ “งานสัปดาห์ห้องสมุด 65”

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ห้องสมุด  อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่งเสริมเด็กไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ตลอดชีวิต จึงได้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ตามรอยหนังสือ “Timelines : ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก” ขึ้น  เพื่อให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน และรักการเรียนรู้ อันจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
คำชี้แจง
1. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง  “Timelines : ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก”
2. ผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อตอบถูกตั้งแต่ 7 ข้อขึ้นไป (70%)
3. ตรวจสอบการลงทะเบียนให้ถูกต้อง
4. รับเกียรติบัตรผ่าน email ที่ลงทะเบียน (ไฟล์ pdf)

ทำแบบทดสอบที่นี่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button