อบรมออนไลน์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing

โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

คำชี้แจง การทดสอบและการได้รับวุฒิบัตร
1. แบบทดสอบ มีจำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
2. แบบทดสอบมี 4 ตัวเลือก ข้อคำถามเป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีเฉลย
3. ผู้ทำแบบทดสอบถูกต้อง 21 ข้อ (ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 70) จะได้รับวุฒิบัตรโดยอัตโนมัติ
    ทั้งนี้หากไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 สามารถทำข้อทดสอบซ้ำได้ จนกว่าจะผ่าน 

ทำแบบทดสอบที่นี่

ขอบคุณที่มา : https://krucomonlines.com/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button