อบรมออนไลน์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom English Expression) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต. 3

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom English Expression) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต. 3

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom English Expression)

คำชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ถ้าได้คะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom English Expression) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต. 3

ทำแบบทดสอบที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ที่นี่ https://script.google.com/macros/s/AKfycbyTW-XB3uU4X5Y9jmZ8AT44geEgXpgGJDh0vuG4FI05QWWUdydfy155XlRirJl3yPhHMQ/exec

ที่มา :: ครูตอเต่า – ข่าวการศึกษา อบรมออนไลน์ สื่อการสอนฟรี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button