อบรมออนไลน์

ขอเชิญทำแบบทดสอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่มักเข้าใจคลาดเคลื่อน (Misconception in science)

ขอเชิญทำแบบทดสอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่มักเข้าใจคลาดเคลื่อน (Misconception in science)

แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่มักเข้าใจคลาดเคลื่อน (Misconception in science)มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ความเข้าใจหรือความคิดที่ไม่สมบูรณ์และแตกต่าง
ไปจากแนวความคิดที่เป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ เราจึงควรตั้งคำถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถทำการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ ลองทำแบบทดสอบนี้เพื่อทดสอบว่าคุณเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกต้องกับเรื่องราวต่างๆต่อไปนี้ : )
*** แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น “แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่มักเข้าใจคลาดเคลื่อน (Misconception in science) ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ***
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่มักเข้าใจคลาดเคลื่อน (Misconception in science)
ขอเชิญทำแบบทดสอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่มักเข้าใจคลาดเคลื่อน (Misconception in science)

ทำแบบทดสอบที่นี่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button