เรื่องแนะนำ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2

📣กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) จังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม การทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเเละผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ 70% ขึ้นไปสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ทันทีครับหมายเหตุ

คำชี้แจงแบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ประวัติความเป็นมาวันวิสาขบูชา
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

หมายเหตุ
****ทำแบบทดสอบผ่าน 70% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีผ่าน E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้****
**** กรณีที่ไม่ได้รับเกียรติบัตรตาม E-mail
สามารถสืบค้นเกียรติบัตรด้วยตนเอง 👉🏻https://datastudio.google.com/u/0/reporting/fd909108-15bc-453c-8cbb-59ecfcadebd2/page/ohBsC
****จำกัดให้ทำแบบทดสอบได้วันละ 100 คน เท่านั้น****

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2

ทำแบบทดสอบที่นี่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button