อบรมออนไลน์

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ในซีรีส์ที่ 2 กับ “เทคนิค ควรใช้”

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ในซีรีส์ที่ 2 กับ “เทคนิค ควรใช้”

โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ในซีรีส์ที่ 2 กับ “เทคนิค ควรใช้”

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ในซีรีส์ที่ 2 กับ “เทคนิค ควรใช้”

พร้อมให้ลงทะเบียนได้ที่: https://form.jotform.com/222191014545447

หลักสูตร: หลักสูตร: 10 เทคนิค วิธีสอน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนหลากหลาย ได้ผลสัมฤทธิ์ เหมาะสมกับบริบทห้องเรียน

กรอบเนื้อหาสาระ

– ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

– บทบาทของครูผู้สอน และผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

– เทคนิค วิธีสอน ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

– ทบทวนหลักสูตรแกนกลางฯ สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ระดับปฐมวัย

วันพุธที่: 17 ส.ค. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร: ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พร้อมให้ลงทะเบียนได้ที่: https://form.jotform.com/222191014545447

*หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมควรอบรมต่อเนื่องตามลำดับซีรีส์เพื่อความเข้าใจ และพร้อมสำหรับซีรีส์ถัดไป

รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่านต่อหลักสูตร!

🙌พร้อมรับประกาศนียบัตร 3 ชม.

🎯สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายอบรม และกิจกรรมพิเศษ

☎️เบอร์ติดต่อ 097-281-9905 / 086-341-8002

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button