อบรมออนไลน์

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจ : การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID 19 ในด้านต่างๆ รับเกียรติบัตรโดย วิทยาลัยสง​ฆ์ร้อยเอ็ด

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจ : การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID 19 ในด้านต่างๆ รับเกียรติบัตรโดย วิทยาลัยสง​ฆ์ร้อยเอ็ด

หลักสูตร​รัฐป​ระศาสนศาสต​รมหาบัณฑิต​ วิทยาลัยสง​ฆ์ร้อยเอ็ด​ มหาว​ิทยาลัยมหา​จุฬาลงกรณร​าชวิทยาลัย​

นิมนต์​/เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและประชาชนผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจ : การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID 19 ในด้านต่างๆ

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการผ่าน Link : https://forms.gle/6d1WDPbfpzxE5Xpq5
(ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ระบบการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สถานการณ์ COVID 19 ในกลุ่มประเทศอาเซียน) จำกัดผู้เข้าร่วม จำนวน 300 รูป/คน

ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์​ Zoom Meeting : https://zoom.us/j/3898021312Meeting ID: 389 802 1312Passcode: 1234

ผู้ที่ลงทะเบียน​เข้าร่วม​สัมมนา​วิชาการ​ครั้งนี้​ จะได้รับเกียรติ​บัตรออนไลน์​ในการเข้าร่วม​กิจกรรม​ทุกท่าน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button