อบรมออนไลน์

ขอเชิญสมัครเรียนออนไลน์ หลักการและวิธีการสอนสำหรับครูอาจารย์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

ขอเชิญสมัครเรียนออนไลน์ หลักการและวิธีการสอนสำหรับครูอาจารย์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

ขอเชิญสมัครเรียนออนไลน์ หลักการและวิธีการสอนสำหรับครูอาจารย์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

หลักการและวิธีการสอนสำหรับครูอาจารย์

📍cu019 : การจัดการความรู้

https://cutt.ly/CU019

📍kku005 : วิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เป็นฐานสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

https://cutt.ly/KKU005

📍kku006 : นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา

https://cutt.ly/KKU006

📍kku008 : การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน generation ใหม่

https://cutt.ly/KKU008

📍kku011 : ทักษะการเรียนรู้

https://cutt.ly/KKU011

📍mu003 : การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา

https://cutt.ly/MU003

📍mu004 : การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา

https://cutt.ly/MU004

📍nu010 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

https://cutt.ly/NU010

📍nu011 : กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC

https://cutt.ly/NU011

📍nu012 : การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่

https://cutt.ly/NU012

📍nu013 : พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างค่านิยม

https://cutt.ly/NU013

📍swu006 : การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล

https://cutt.ly/SWU006

💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/

(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ที่มา Thai-MOOC

เว็บไซต์ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเรา สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลด ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บทความ เอกสารทางการศึกษา อบรมออนไลน์ เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ www.สื่อการสอนฟรี.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ สื่อการสอนฟรี อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button