ข่าวการศึกษา

คุรุสภา เปิดสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 40,000 ที่นั่ง สมัคร 21-31 ตุลาคม 2566

คุรุสภา เปิดสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 40,000 ที่นั่ง สมัคร 21-31 ตุลาคม 2566

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300  มีหนังสือด่วน ที่สุด ที่ ศธ 5101.1/2283 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566
เรื่อง แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประกาศเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 22 กันยายน 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://kspbb.thajobjob.com หรือเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ https//www.ksp.or.th จำนวน 4 รอบ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยได้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบครบเต็มจำนวนแล้ว

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้มีมติให้จัดทำแผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 และประจำปี 2567 แจ้งสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิต/นักศึกษาได้รับรู้ และเตรียมความพร้อม โดยแผนการดำเนินการจัดการทดสอบฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และตามความพร้อมของสนามสอบ ทั้งนี้ อาจจะมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็นสนามสอบเพิ่มขึ้น และจำนวนที่นั่งสอบจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนสนามสอบที่จะประกาศให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระธรรมโม)
เลขาธิการคุรุสภา

สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
โทร. 0 2280 0048
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ksp@saraban.mail.go.th

สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 นั้น

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2566
จังหวัดที่จัดสอบ
1) กรุงเทพมหานคร
2) ปทุมธานี
3) จันทบุรี
4) เชียงใหม่
5) เชียงราย
6) ลำปาง
7) พิษณุโลก
8) ขอนแก่น
9) อุบลราชธานี
10) บุรีรัมย์
11) นครราชสีมา
12) สุราษฎร์ธานี
13) สงขลา
14) นครศรีธรรมราช

รอบการสอบ
รอบที่ 5) วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
รอบที่ 6) วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
รอบที่ 7) วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
รอบที่ 8) วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ขอบคุณที่มา : https://www.kruwandee.com/news-id52558.html

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button