ข่าวการศึกษา

ผลการจัดสรรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจำปี 2563

ผลการจัดสรรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจำปี 2563

               

ผลการจัดสรรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจำปี 2563

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการจัดสรรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจำปี 2563 โดยเชิญชวนให้หน่วยงานทางการศึกษาเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ หรือการสนับสนุนทางวิชาการในการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ ซึ่งมีเครือข่ายเสนอโครงการมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ จำนวน 346 เครือข่าย

           บัดนี้ คณะทำงานพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ เรียบร้อย มีเครือข่ายฯ ได้รับการจัดสรร จำนวน 135 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ จำนวน 125 เครือข่าย รวมเป็นเงินสนับสนุน 8,607,๐๐๐ บาท และเครือข่ายฯ ที่ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ (ไม่ขอรับเงินอุดหนุนฯ) จำนวน 10 เครือข่าย ดังนี้

  1. เครือข่ายฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ จำนวน 125 เครือข่าย

                   1.1 ระดับหน่วยงานทางการศึกษา           จำนวน 109 เครือข่าย         เป็นเงินจำนวน 6,015,000 บาท               

                   1.2 ระดับแกนนำ                                      จำนวน  1 เครือข่าย             เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท        

                   1.3 ระดับเขตพื้นที่ทางการศึกษา (TSIP)    จำนวน  15 เครือข่าย      เป็นเงินจำนวน 2,392,000 บาท    

  1. 2. เครือข่ายฯ ที่ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ จำนวน 10 เครือข่าย

                   ระดับโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ             จำนวน 10 เครือข่าย

          ทั้งนี้ ขอความกรุณาตัวแทนเครือข่ายทั้ง 135 เครือข่าย เข้าไลน์กลุ่มเครือข่าย PLC คุรุสภา ปี 2563 เพื่อการติดต่อประสานงาน แจ้งข่าวสารกิจกรรม

ประกาศ

ที่มา : http://www.ksp.or.th/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button