วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สำนักงาน ก.พ. ดาวน์โหลดฟรี

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สำนักงาน ก.พ. ดาวน์โหลดฟรี

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สำนักงาน ก.พ. ดาวน์โหลดฟรี

สํานักงาน ก.พ. จัดทํา e-Book เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเขียนหนังสือราชการ ซึ่งเป็นทักษะจําเป็นในการติดต่อสื่อสาร สําหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐทั่วไป

e-Book เล่มนี้ พัฒนาขึ้นมาจากเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตร “ทักษะ การเขียนหนังสือราชการ” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประวีณ ณ นคร กรรมการ ข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตเลขาธิการ ก.พ. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเขียน หนังสือราชการ กรุณารับเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและเขียนชุดการเรียนรู้ด้วย ตนเองดังกล่าวขึ้น ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หลักสูตร “ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ประกอบด้วย ๗ เรื่อง ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ศิลปะในการเขียน และแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ การทําบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา การจัดเตรียมวาระ การประชุม/การทําบันทึกเสนอที่ประชุมและการทํารายงานการประชุม การเขียนคํากล่าว ในพิธี และเสริมทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

การศึกษาเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ นั้นจะช่วยให้ผู้ศึกษา สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการ “ได้” แต่หากประสงค์จะเขียนให้ “เป็น” และ “ดี” มากยิ่งขึ้นไป ควรศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองอีก 5 เล่มที่เหลือด้วย สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สํานักงาน ก.พ.

สํานักงาน ก.พ. จัดทํา e-Book เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเขียนหนังสือราชการ ซึ่งเป็นทักษะจําเป็นในการติดต่อสื่อสาร สําหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐทั่วไป

e-Book เล่มนี้ พัฒนาขึ้นมาจากเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตร “ทักษะ การเขียนหนังสือราชการ” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประวีณ ณ นคร กรรมการ ข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตเลขาธิการ ก.พ. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเขียน หนังสือราชการ กรุณารับเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและเขียนชุดการเรียนรู้ด้วย ตนเองดังกล่าวขึ้น ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หลักสูตร “ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ประกอบด้วย ๗ เรื่อง ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ศิลปะในการเขียน และแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ การทําบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา การจัดเตรียมวาระ การประชุม/การทําบันทึกเสนอที่ประชุมและการทํารายงานการประชุม การเขียนคํากล่าว ในพิธี และเสริมทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

การศึกษาเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ นั้นจะช่วยให้ผู้ศึกษา สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการ “ได้” แต่หากประสงค์จะเขียนให้ “เป็น” และ “ดี” มากยิ่งขึ้นไป ควรศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองอีก 5 เล่มที่เหลือด้วย สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สํานักงาน ก.พ.


ดาวน์โหลดที่นี่

ลิงค์สำรอง Google Drive

ดาวน์โหลดที่นี่

ลิงค์สำรอง Google Drive

ขอบคุณที่มา ครูอาชีพดอทคอม

เว็บไซต์ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเรา สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลด ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บทความ เอกสารทางการศึกษา อบรมออนไลน์ เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ www.สื่อการสอนฟรี.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ สื่อการสอนฟรี อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

ป้ายกำกับ
DLTV Thai mooc กระทรวงศึกษาธิการ คณิตศาสตร์ ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย คุรุพัฒนา คุรุสภา คู่มือครู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี ปกวิชาการ ภาษาไทย รมว.ศึกษาธิการ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว21 วิทยาการคำนวณ สถานี ก.ค.ศ. สถาบันคุรุพัฒนา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ สพฐ สพฐ. สมศ. สสวท. สอนออนไลน์ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2563 สื่อการสอน สื่อการสอนฟรี สื่อการสอนภาษาไทย สื่อการเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา หลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี เที่ยวปันสุข เปิดเทอม เยี่ยมบ้านนักเรียน เลื่อนเปิดเทอม เวทคณิต แจกไฟล์ แจกไฟล์ word ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบออนไลน์ แบบฝึกทักษะการอ่าน แผนการสอน