อบรมออนไลน์

ช่องทางรับชมห้องย่อยเพื่อรับเกียรติบัตร การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand กำหนดการและหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย

ช่องทางรับชมห้องย่อยเพื่อรับเกียรติบัตร การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand กำหนดการและหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย

การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย • Education in Thailand •.ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564ช่วงเช้า >> 9.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย >> 13.00 – 16.00 น. . กำหนดการและหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย.
https://bit.ly/2XBrFyO.

>> 27 กันยายน 2564 II พิธีเปิด_ช่วงเช้า <<

✅ ปาฐกถาพิเศษ และการมอบนโยบาย – ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 • Facebook และ Youtube :: OEC News สภาการศึกษา • https://bit.ly/2zXPkxO

.✅ ทิศทางปฏิรูปการศึกษาไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ • สมรรถนะคนไทยสู่คนคุณภาพสากลhttps://youtu.be/40cwSzv3wn4.

✅ EF กับเด็กปฐมวัย • Can Do ครูทำได้https://youtu.be/CmF0eNm6_vc.

✅ ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตhttps://youtu.be/W1I9O_aGIzg.

✅ ข้อเสนอการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ความเข้าใจ ความเชื่อ หรือความมั่นคงhttps://youtu.be/kRzPOnBcQoc

>> 28 กันยายน 2564 II ห้องย่อย_ช่วงเช้า <<


.✅ การเรียนรู้ในยุคโควิด เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างไรhttps://youtu.be/s5k6qrMNOcc.

✅ Platform การสอนออนไลน์ • แนวทางการประยุกต์ใช้และตัวอย่างระดับประเทศhttps://youtu.be/cm0nKY4Yl9w.

✅ ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม https://youtu.be/b3Qg1sRx_tE.

✅ พลิกโฉมการศึกษาของชาติด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม • โครงการ mission แมวมอง แมวมีhttps://youtu.be/YJWoZeX_QYA.

✅ ลดความเหลื่อมล้ำอย่างไร ให้เด็กไทยได้ไปต่อ https://youtu.be/8JNfZusP7M4..⭐️

>> 28 กันยายน 2564 II ห้องย่อย_ช่วงบ่าย <<

✅ How to สู่ DOE Thailand • บทเรียนจากสถานศึกษาร่วมคิด ร่วมทำ นำเด็กไทยสู่ DOEhttps://youtu.be/6__ZD6bo9lk.

✅ การพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน การเตรียมกำลังงานคุณภาพสำหรับอนาคตhttps://youtu.be/mjGZEAy_wFQ.

✅ การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษาhttps://youtu.be/t2Uo-XZjS48.

✅ ถอดรหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นอิสระhttps://youtu.be/Ev3mwPRjGUc..⭐️

>> 29 กันยายน 2564 II ห้องย่อย_ช่วงเช้า <<

✅ การศึกษากับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ https://youtu.be/r2RqL2StZlc.

✅ ทวิภาคีกับการขับเคลื่อนประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา. https://youtu.be/_XtSTsL1NKQ.

✅ ผลิต-คัดกรอง-พัฒนาครู ผู้บริหาร อย่างไร • ให้ผ่านพ้นวิกฤติที่ท้าทายและปั่นป่วนจากหลายปัจจัยรุมเร้า https://youtu.be/-QUxUBLQDUU.

✅ แผนการศึกษาแห่งชาติกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….https://youtu.be/ouM0pGwBO0I.

สำหรับการเสวนาในห้องย่อย จะมีการแจ้งแนวทางเข้าทำแบบประเมินเพื่อรับ เกียรติบัตรออนไลน์ อีกครั้งนะคะ .📝 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2668 7123 ต่อ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button