เรื่องแนะนำ

ดาวน์โหลดกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตรงตามนโยบาย สพฐ. ครบทุกกลุ่มสาระฯ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ป.1 – ม.6

ดาวน์โหลดกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตรงตามนโยบาย สพฐ. ครบทุกกลุ่มสาระฯ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ป.1 – ม.6

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเรา วันนี้ขอนำเสนอกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตรงตามนโยบาย สพฐ. ครบทุกกลุ่มสาระฯ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ป.1 – ม.6

ตัวจริง! เรื่อง Active Learning ให้ครูสอนแบบไม่ต้องกังวล จัดการเรียนรู้ได้จริง ลงลึกถึงในระดับห้องเรียนได้ชัวร์!

ดาวน์โหลดกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตรงตามนโยบาย สพฐ. ครบทุกกลุ่มสาระฯ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ป.1 – ม.6

อักษรเปิดตัวใหม่! กิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

✨

ตรงตามนโยบาย สพฐ.
✨
ครบทุกกลุ่มสาระฯ ✨ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ป.1 – ม.6✨ให้ครูใช้ วางแผน-สอน-ประเมิน ได้ครบ จบในเล่มเดียว

✅ ออกแบบให้เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงรุกของแต่ละหน่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนทำให้ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะ

✅ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามแนว Active Learning ที่หลากหลาย เหมาะกับบริบทของเป้าหมายที่แตกต่างกัน พร้อมกำหนดวิธีการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และเรื่องที่เรียน

✅ แผนการสอนละเอียดนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง พร้อมระบุขั้นตอนวิธีการสอน และวิธีการนำไปใช้อย่างละเอียด

✅ กิจกรรมสมรรถนะย่อยช่วยครูเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่การทำกิจกรรมประเมินสมรรถนะ ทั้งในรูปแบบงานเดี่ยว และงานกลุ่ม

✅ กิจกรรมประเมินสมรรถนะมีสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อไปสู่สมรรถนะที่ผู้เรียนควรจะได้หลังจากปฏิบัติกิจกรรม

✅ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือการประเมินครบทุกกิจกรรมตามแนวทางคู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญ พร้อมเกณฑ์เพื่อให้ครูใช้ประเมินได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพราะการเรียนรู้แบบ Active Learning คือสุดยอดพลังแห่งการเรียนรู้

และนำพาผู้เรียนไปสู่การเกิดสมรรถนะ อักษร เราจึงมุ่งมั่นใส่ใจในเนื้อหา วิเคราะห์ ลงลึกกับทุกกิจกรรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริง แบบเห็น เห็น

🌟ดาวน์โหลดกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้แล้ววันนี้🌟

⛳️ระดับชั้นป.1 พร้อมให้ดาวน์โหลดวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคำนวณ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ Smile: https://bit.ly/3QU8E0E

⛳️ระดับชั้นป.4 พร้อมให้ดาวน์โหลดวิชาภาษาไทย (หลักภาษาฯและวรรณคดีฯ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯวิทยาการคำนวณ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภูมิศาสตร์ สุขศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ Smile: https://bit.ly/3ROukfQ

⛳️ระดับชั้นป.5 พร้อมให้ดาวน์โหลดวิชาภาษาไทย (หลักภาษาฯและวรรณคดีฯ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคำนวณ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภูมิศาสตร์ สุขศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ Smile: https://bit.ly/3RP0nMs

⛳️ระดับชั้นป.6 พร้อมให้ดาวน์โหลดวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณ: https://bit.ly/3DrAw97

ขอบคุณที่มา ::: อักษรเจริญทัศน์ อจท.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button