บทความเรื่องแนะนำ

ดาวน์โหลดฟรี!!แบบฟอร์มนิเทศการสอนแบบบันทึก การรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก

ดาวน์โหลดฟรี!!แบบฟอร์มนิเทศการสอนแบบบันทึกสรุปการรับ การนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก

การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ(efficiency) และเกิดประสิทธิผล (effective) ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน  การนิเทศการสอน จึงเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ได้มา ซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน 

ตามกระบวนการผู้นิเทศจะเป็นการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ การให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาแบบกัลยาณมิตร  และให้ครูผู้สอนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดย  เน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching  strategies) เพื่อให้ผู้เรียน  มีกระบวนการเรียนรู้ (learning  process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และให้สอดคล้องกับ  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542    และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจของกาจัดการศึกษา

เอกสารประกอบดังนี้

-ปกบันทึกการนิเทศ
– ตารางสังเกตการณ์สอน 
– บันทึกการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคล
– แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
– ตารางเยี่ยมชั้นเรียน/ห้องวิชา/ห้องปฏิบัติการ 
– แบบการเยี่ยมชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION)

เอกสารจัดทำโดย ครูอาชีพดอทคอม สามารถดาวน์โหลด เอกสารทั้งหมดได้ในลิงก์ด้านล่าง โดยมีข้อแม้ว่า ห้ามนำไปจำหน่ายนะครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button