ดาวน์โหลดสื่อ

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel โดย โรงเรียนบ้านคะเนจื้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel โดย โรงเรียนบ้านคะเนจื้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์ โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel โดย โรงเรียนบ้านคะเนจื้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel

เว็บไซต์สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไฟล์โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel โดย โรงเรียนบ้านคะเนจื้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณครูทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

2.  ซื่อสัตย์สุจริต  

3.  มีวินัย                            

4.  ใฝ่เรียนรู้  

5.  อยู่อย่างพอเพียง         

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน   

7.  รักความเป็นไทย                                          

8.  มีจิตสาธารณะ  

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button