ดาวน์โหลดสื่อ

ดาวน์โหลดฟรี ใบความรู้เสริมกิจกรรมในห้องเรียนช่วยพัฒนาความรู้และปูพื้นฐานการเรียนภาษาไทย ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านที่ถูกต้อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.

ดาวน์โหลดฟรี ใบความรู้เสริมกิจกรรมในห้องเรียนช่วยพัฒนาความรู้และปูพื้นฐานการเรียนภาษาไทย ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านที่ถูกต้อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สอนการใช้ รร (ร หัน) ใครว่าสอนยาก! ใช้ใบความรู้นี้เสริมกิจกรรมในห้องเรียนได้เลย ดาวน์โหลดก็ฟรี! ช่วยพัฒนาความรู้และปูพื้นฐานการเรียนภาษาไทย ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านที่ถูกต้อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามชั้นปีได้ นอกจากนั้นคำศัพท์สามารถนำไปปรับใช้ในการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน.

ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ : https://bit.ly/3O0VAFl.

ดาวน์โหลดฟรี ใบความรู้เสริมกิจกรรมในห้องเรียนช่วยพัฒนาความรู้และปูพื้นฐานการเรียนภาษาไทย ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านที่ถูกต้อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.


👍ขอบคุณข้อมูลจาก จากแบบฝึกหัดภาษาไทย ชั้นป. ๓
📌สามารถดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3tj8tCQ
📌หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/3vH4odJ

ที่มา : อักษรเจริญทัศน์ อจท.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button