ดาวน์โหลดสื่อ

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ doc และ pdf ตัวอย่างการเขียนรายงาน “รางวัลคุรุสดุดี” ครูสายบัว พิมพ์มหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ doc และ pdf ตัวอย่างการเขียนรายงาน “รางวัลคุรุสดุดี” ครูสายบัว พิมพ์มหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

แบบประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๖ เล่มนี้ จัดทำขึ้น เพื่อนำข้อเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือก ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้

ตอนที่ ๑     ประวัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ตอนที่ ๒     ผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง  ๙  ข้อ  และข้อใดข้อหนึ่งใน  ๙  ข้อ  ที่เด่นชัดที่สุดที่ส่งผลให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน และเป็นผลของการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพครูอย่างสูง ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานพร้อมกับแนบหลักฐานอ้างอิงให้เห็นร่องรอยการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าว

ข้อมูลที่ปรากฏในแบบรายงานฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งส่วนอื่น ๆ ที่เป็นรายละเอียดทั้งหมดสามารถศึกษาตรวจสอบได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบรายงานฯ เล่มนี้ จะอำนวยประโยชน์แก่คณะกรรมการคัดเลือกและผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่ให้ความร่วมมือทำให้แบบรายงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย

ดาวน์โหลดไฟล์

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button