ดาวน์โหลดสื่อ

“ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ วีดีทัศน์ สำหรับใช้ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน”

“ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ วีดีทัศน์ สำหรับใช้ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน”

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เผยแพร่
คู่มือ แนวทาง และแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นป.1-3 เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) จำนวน 9 เล่ม วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน 9 ตอน สำหรับให้ครู สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำไปใช้ประกอบการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน

📘
เล่ม 1 คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)
https://online.pubhtml5.com/tpug/pdbn/#p=1
pdf https://drive.google.com/…/1_daq0szxyBgb0qYPNuAnvN…/view
เล่ม 2 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (พยัญชนะและสระ) https://online.pubhtml5.com/tpug/dlaw/#p=1
pdf https://drive.google.com/…/1UC7ixunMlOYYeF4nHel5Y…/view
วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ตอนที่ 1 พยัญชนะ
https://drive.google.com/…/1PknEt…/view…
ตอนที่ 2 สระเอาะ
https://drive.google.com/…/1dzuwRet4NUyaEKTjSAv…/view…
เล่ม 3 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำผัน วรรณยุกต์)
https://online.pubhtml5.com/tpug/mvhx/#p=1
pdf https://drive.google.com/…/1GllL5uz2pRGSKR6WKPUc0X…/view
วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ 3 คำผันวรรณยุกต์อักษรสูง
https://drive.google.com/…/1EI5eDM18ZRBrOywSxR…/view…
เล่ม 4 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป)
https://online.pubhtml5.com/tpug/qyay/#p=1
pdf https://drive.google.com/…/1GAe9UTD4TBdvFR0KvyNT7G…/view

วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ 4 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
https://drive.google.com/…/18hI7CRSFyMfNkzU9vrb…/view…
เล่ม 5 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา)
https://online.pubhtml5.com/tpug/rupo/#p=1
pdf https://drive.google.com/…/13mbzdIySjbvsTLvNtxY7YH…/view
วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ 5 คำที่มีตัวสะกดแม่กดตรงตามมาตรา
https://drive.google.com/…/1wbCLeezZlV66Y9ljV2…/view…
เล่ม 6 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา)
https://online.pubhtml5.com/qrgs/mdjp/#p=1
pdf https://drive.google.com/…/1HRQ…/view…
วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ 6 คำที่มีตัวสะกดแม่กนไม่ตรงตามมาตรา
https://drive.google.com/…/17CiB4CGyH9WUPbwovNs…/view…
เล่ม 7 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำควบกล้ำ) https://online.pubhtml5.com/qrgs/qklg/#p=1
pdf https://drive.google.com/…/1PagufCELfKMIN3…/view

วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ตอนที่ 7 คำควบกล้ำ
https://drive.google.com/…/1Wk1RLQBVcnXPwt2jCgz…/view…
เล่ม 8 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำที่มีอักษรนำ) https://online.pubhtml5.com/qrgs/bmyf/#p=1
pdf https://drive.google.com/…/1RuCQv33Y-ZnoJY0olC6…/view
วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ 8 คำที่มีอักษรนำ https://drive.google.com/…/1MxNc4l7EK4Y8u7kofRQ…/view…
เล่ม 9 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย (คำที่มีตัวการันต์)
https://online.pubhtml5.com/qrgs/xyeb/#p=1
pdf https://drive.google.com/…/1u8…/view
วีดิทัศน์การสอนตามแนวทางการสอนเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ 9 คำที่มีตัวการันต์ https://drive.google.com/…/1x9FuIATt49SdCaBMVtH…/view…

ขอบคุณที่มา :: วิษณุ ผอ.สวก.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button