ดาวน์โหลดสื่อสื่อการสอนฟรี

ดาวน์โหลดไฟล์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ พร้อมชุดคู่มือครู เพื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ดาวน์โหลดไฟล์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ พร้อมชุดคู่มือครู เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ดาวน์โหลดไฟล์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ พร้อมชุดคู่มือครู เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 “โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

จัดทำโดย #สาขาวิชาภาษาไทย และ #สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สำหรับครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ได้นะครับ ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

ขอบคุณที่มาของไฟล์ สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button