อบรมออนไลน์

ด่วนก่อนเต็ม!! ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ด่วนก่อนเต็ม!! ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หัวข้อ แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime พื้นที่ เว็บไซต์ ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคลอบคุลมข้อสอบหลายแบบ ช่วยเพิ่มการมีส่วนรวม ในชั้นเรียนของนักเรียนทุกคนและทราบผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทันที” เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หัวข้อ แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
การสร้าง แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หัวข้อ แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime พื้นที่ เว็บไซต์ ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคลอบคุลมข้อสอบหลายแบบ ช่วยเพิ่มการมีส่วนรวม ในชั้นเรียนของนักเรียนทุกคนและทราบผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทันที” เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ขอบคุณเนื้อหาจาก Starfish Academy

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button