อบรมออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เชิญผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงทะเบียนได้รับเกียรติบัตรทุกคน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เชิญผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงทะเบียนได้รับเกียรติบัตรทุกคน

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นิมนต์/เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและประชาชนผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการผ่าน Link : https://forms.gle/U1haGpgHjKSMUK6M9
จำกัดผู้เข้าร่วม จำนวน 500 รูป/คน
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting : https://us02web.zoom.us/j/3652854016…
Meeting ID: 365 285 4016Passcode: 12345

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button