เรื่องแนะนำ

ระบบเปิดให้ครูประจำชั้นดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุน (นร./กสศ.01) ของนักเรียนกลุ่มใหม่ในวันที่ 18 ก.ค. – 2 ส.ค. 65

ระบบเปิดให้ครูประจำชั้นดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุน (นร./กสศ.01) ของนักเรียนกลุ่มใหม่ในวันที่ 18 ก.ค. – 2 ส.ค. 65

ระบบเปิดให้ครูประจำชั้นดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุน (นร./กสศ.01) ของนักเรียนกลุ่มใหม่ในวันที่ 18 ก.ค. – 2 ส.ค. 65 ครูประจำชั้นสามารถเลือกช่องทางการบันทึกนร./กสศ.01 ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ บันทึกผ่านเว็บไซต์ CCT หรือ บันทึกผ่านแอปพลิเคชันโดยเราขอนำเสนอข้อแตกต่างระหว่างการบันทึกผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของครูประจำชั้น ให้สามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมและสะดวกสำหรับตัวเองมากที่สุด

💻บันทึกผ่านเว็บไซต์ CCT
– สังกัด สพฐ. https://cct.thaieduforall.org/
– สังกัด อปท. https://dla.thaieduforall.org/
– สังกัด ตชด. https://bpp.thaieduforall.org/

เหมาะสำหรับใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊คโดยครูต้องบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านลงนร./กสศ.01 แบบกระดาษก่อนแล้วจึงกรอกข้อมูลลงเว็บไซต์CCT
📲บันทึกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับสังกัด สพฐ. ให้ค้นหาแอปฯ พิมพ์คำว่า “ทุนยากจน” หรือ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” สำหรับสังกัด ตชด. อปท. และ สช. ค้นหาแอปฯ พิมพ์คำว่า “คัดกรองทุนเสมอภาค”เหมาะสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต(ใช้งานได้เฉพาะรุ่น iOS version 8.2 ขึ้นไป และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไปAndroid minSdkVersion 14 หรือ KitKat 4.4 ขึ้นไป)โดยใช้งานแอปฯในการกรอกข้อมูลขณะออกเยี่ยมบ้าน และกดบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแต่ในขั้นตอนเริ่มต้นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อดึงข้อมูลนักเรียนและเปิดใช้อินเทอร์เน็ตอีกครั้งตอนกดส่งข้อมูล

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button