อบรมออนไลน์

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร OEC Talks ครั้งที่ 4 รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา LIVE ถ่ายทอดสด วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทำแบบประเมินภายใน 22.00 น.

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร OEC Talks ครั้งที่ 4 รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา LIVE ถ่ายทอดสด วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทำแบบประเมินภายใน 22.00 น.

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร OEC Talks ครั้งที่ 4 รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา LIVE ถ่ายทอดสด วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทำแบบประเมินภายใน 22.00 น.

OEC TOP Fans สภาการศึกษา 2022คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินการเปิดรับ การรับรู้ และความพึงพอใจต่อการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอความร่วมมือจากท่านกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ทำแบบประเมินรับเกียรติบัตร

ตรวจสอบเลขประจำตัว https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DmCBnP5ENp4IMlrqZOLIUb4EnP3cOXH1/edit?fbclid=IwAR1Dj-_1s8mCXFnLZfcn8ImSKYWUSaUrR-StgIrtmkFE6LK1e-GbDy52ZSc#gid=908668780

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button