เรื่องแนะนำ

สพฐ.กำหนด 8 สาขาวิชาเอกขาดแคลน ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566

สพฐ.กำหนด 8 สาขาวิชาเอกขาดแคลน ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566

สพฐ.กำหนดกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขนาดแคลน ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 จำนวน 8 กลุ่มวิชา
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04007/ว2637  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
เรื่อง กำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ 14 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

  1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 2371 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ และตามหนังสือ ที่อ้างถึง 2 ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์กำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเป็นกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน ฯ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้สามารถสรรหาบุคคลไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2566 จำนวน 8 กลุ่มวิชา

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอัมพร พินะสา)
เลจาธิการคณะกรรมการการศึภษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
โทร. 0 2288 5662

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

  1. ภาษาเยอรมัน
  2. ภาษาพม่า
  3. ภาษาเขมร
  4. การพยาบาล
  5. กายภาพบำบัด
  6. กิจกรรมบำบัด
  7. จิตวิทยาคลินิก
  8. อรรถบำบัด
สพฐ.กำหนด 8 สาขาวิชาเอกขาดแคลน ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566
สพฐ.กำหนด 8 สาขาวิชาเอกขาดแคลน ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566

ที่มา :: https://www.kruwandee.com/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button