เรื่องแนะนำ

สพฐ.ประกาศการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สพฐ.ประกาศการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  รออัพเดต

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
2คณิตศาสตร์คลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
3วิทยาศาสตร์คลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
4นักบินน้อย สพฐ.คลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
ภาพยนตร์สั้น Update ล่าสุด 2565เกณฑ์การประกวดหนังสั้น  2565เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
8ศิลปะ-ดนตรีคลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
10ภาษาต่างประเทศคลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
12คอมพิวเตอร์คลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
13หุ่นยนต์คลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
14การงานอาชีพคลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
15ปฐมวัยคลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิกที่นี่เเกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิกที่นี่เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รออัพเดท ปี 2565

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1เกณฑ์การแข่งขันภาษาไทยคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
2เกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
3เกณฑ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
5เกณฑ์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
6เกณฑ์การแข่งขันสุขศึกษา และพลศึกษาคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
7เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
8เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-ดนตรีคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
9เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
10เกณฑ์การแข่งขันภาษาต่างประเทศคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
11เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
12เกณฑ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
13เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
14เกณฑ์การแข่งขันการงานอาชีพคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
15เกณฑ์การแข่งขันปฐมวัยคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ขอบคุณที่มา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button