วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

สพฐ. เปิดอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

สพฐ. เปิดอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

สพฐ. เปิดอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเรา ขอเสนอข่าวการเปิดอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดเปิดอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายธีร ์ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
เป็นประธานเปิดการอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด เปิดอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
โดยมี นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมบรรยายพิเศษ
ณ สีดา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

นายธีร ์ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม กล่าวว่า นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มีข้อสั่งการเชิงนโยบายให ้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจําชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
เพื่อฝึกอบรมให้ครูประจําชั้นเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง “1 โรงเรียน 1 นักจิตวิทยา (One School One Psychologist)”

ดังนั้น เพื่อให้ครูประจําชั้นมีความรู้ในบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจําชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
จึงกําหนดให้มีการพัฒนาครูประจําชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา ขึ้น จํานวน 8 รุ่น ระหว่างวันที่ 14 – 30 กันยายน 2563 ดังนี้

วันที่ 14 – 16 กันยายน 2563 อบรม รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 1 – 4 และเขตตรวจราชการส่วนกลาง จํานวน 225 คน และรุ่นที่ 2 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 17 – 18 จํานวน 225 คน

วันที่ 17 – 19 กันยายน 2563 อบรม รุ่นที่ 3 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 8 – 9 จํานวน 225 คน และรุ่นที่ 4 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 15 – 16 จํานวน 225 คน

วันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 อบรม รุ่นที่ 5 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 12 – 14 จํานวน 225 คน และรุ่นที่ 6 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 5 – 7 จํานวน 225 คน

และวันที่ 28 – 30 กันยายน 2563 อบรม รุ่นที่ 7 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 – 11 จํานวน 225 คน และรุ่นที่ 8 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 225 คน
รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 8 รุ่น จำนวน 1,800 คน

สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

เว็บไซต์ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเรา สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลด ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บทความ เอกสารทางการศึกษา อบรมออนไลน์ เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ www.สื่อการสอนฟรี.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ สื่อการสอนฟรี อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

ป้ายกำกับ
DLTV Thai mooc กระทรวงศึกษาธิการ คณิตศาสตร์ ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย คุรุพัฒนา คุรุสภา คู่มือครู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี ปกวิชาการ ภาษาไทย รมว.ศึกษาธิการ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว21 วิทยาการคำนวณ สถานี ก.ค.ศ. สถาบันคุรุพัฒนา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ สพฐ สพฐ. สมศ. สสวท. สอนออนไลน์ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2563 สื่อการสอน สื่อการสอนฟรี สื่อการสอนภาษาไทย สื่อการเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา หลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี เที่ยวปันสุข เปิดเทอม เยี่ยมบ้านนักเรียน เลื่อนเปิดเทอม เวทคณิต แจกไฟล์ แจกไฟล์ word ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบออนไลน์ แบบฝึกทักษะการอ่าน แผนการสอน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
สพฐ. แจงประเด็นหนังสือบทเรียนพาดพิง “ขนมจีน”
สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สพฐ.ประกาศ!! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 รับสมัคร 17-23 ก.ค. 2563
1 ก.ค.63 เปิดเทอมแน่นอน สพฐ.เตรียมความพร้อม เน้นย้ำหลักของ สพฐ.คือจัดการเรียนในห้องเรียนเป็นสำคัญ
สพฐ.มีหนังสือแจ้งแล้ว การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ