อบรมออนไลน์

สพป.นครราชสีมา เขต 2 ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ UNPLUGGED ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2564


สพป.นครราชสีมา เขต 2 ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ UNPLUGGED ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2564

การอบรมหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ UNPLUGGED ระดับประถมศึกษาระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดหลักสูตรอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา
เพื่อศึกษา ทำกิจกรรมการเรียนรู้ และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ และ
เพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้มีคุณภาพ

ทั้งนี้ได้จัดหลักสูตรพัฒนาลงสู่ส่วนภูมิภาคในฐานะศูนย์จัดอบรมปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี “วิทยาการคำนวณ” ระดับประถมศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีจำนวน 19 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อรักษาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดโดยได้รับความร่วมมือจาก ครูวิทยากร Coding Core Teacher (CCT) และ ศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและได้รับการตั้งแต่งจากต้นสังกัดเป็นวิทยากร และมีผู้ประสานงานระหว่างศูนย์จัดอบรมฯ กับ สสวท.อย่างต่อเนื่อง

กรุณาอ่าน

ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ประถมศึกษา มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ไม่จำกัดสังกัด
2. สามารถใช้ Zoom ในการประชุมออนไลน์และเปิดกล้องตลอดการอบรมจนจบหลักสูตรตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด
3. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและทำกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะผ่านการอบรม
เนื่องจากหลักสูตรผ่านการรับรองจาก กคศ.สามารถนำไปใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้
4. หากผู้ใดได้รับสิทธิ์แล้วไม่เข้าร่วมอบรม จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรใดๆ ที่ ศูนย์การจัดอบรมปฏิบัติการส่่วนภูมิภาค สพป.นครราชสีมา เขต 2 และ สสวท. เป็นเวลา 1 ปี หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ให้แจ้งสละสิทธิ์ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้สิทธิ์ผู้สนใจในลำดับถัดไป

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
ศน.ดร.กัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 0644419595
ผู้ประสานงาน สสวท.

ที่มา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button