อบรมออนไลน์

สพม.ปทุมธานี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและครูวิทยาศาสตร์ทุกสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์”

สพม.ปทุมธานี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและครูวิทยาศาสตร์ทุกสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและครูวิทยาศาสตร์ทุกสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์  ในหัวข้อ “ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของครูวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ที่จะชวนครูวิทย์มาคิดเตรียมประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ก่อนที่จะถึงวันที่ 1 ตุลาคม นี้

ท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link 
https://line.me/ti/g2/OHW1CE8L5kWBhOFVNXQhSw… หรือ Scan QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Line OpenChat “อบรมครูวิทย์วิถีใหม่” โดยจะแจ้ง Link สำหรับเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ให้ทราบในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

👤ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.กรกมล ชูช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. ปทุมธานี

ขอบคุณที่มาเฟสบุ๊ค Kobwit Piriyawat

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button