ข่าวการศึกษา

สรุปการย้ายผ่านระบบย้ายข้าราชการครู Teacher Rotation System : TRS 2567

สรุปการย้ายผ่านระบบย้ายข้าราชการครู Teacher Rotation System : TRS 2567

สรุปการย้ายผ่านระบบย้ายข้าราชการครู Teacher Rotation System : TRS 2567

ระบบย้ายข้าราชการครู (Teacher Rotation System : TRS) ที่พัฒนาโดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิธีการย้ายข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาและสังกัดส่วนราชการเดิม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการ และประมวลผลข้อมูล เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถพิจารณาย้ายข้าราชการครูได้ทุกกรณี

โดยสถานศึกษาที่รับผู้ย้ายตำแหน่งครู จะต้องมีจำนวนครูที่สอนไม่เกินอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตำแหน่งที่ไม่มีเงื่อนไขในการใช้ตำแหน่ง

การย้ายตำแหน่งครู Teacher Rotation System แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่

1. กรณีที่ 1 การย้ายกรณีปกติ เป็นการย้ายตามคำร้องขอเพื่อกลับภูมิลำเนา หรือเพื่อดูแลบิดา มารดา ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยน หรือเหตุผลอื่น

2. กรณีที่ 2 การย้ายกรณีพิเศษ เป็นการย้ายตามคำร้องขอเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือถูกคุกคามต่อชีวิต หรือเพื่อดูแลบิดา มารดา ผู้อุปการะเลี้ยงดู คู่สมรส บุตร ที่เจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ หรือเพื่อติดตามคู่สมรส

3. กรณีที่ 3 การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา หรือการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าวเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โดยไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ โดยเน้นความโปร่งใสในการโยกย้ายครูกลับภูมิลำเนา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button