อบรมออนไลน์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี พ.ศ. 2565 “วิถีไทย วิถีใหม่ New Normal” โดยการทำแบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี พ.ศ. 2565 “วิถีไทย วิถีใหม่ New Normal” โดยการทำแบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม“วันสุนทรภู่” 26 มิถุนายน 2565  

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี พ.ศ. 2565 “วิถีไทย วิถีใหม่ New Normal” โดยการทำแบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์

แบบทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม“วันสุนทรภู่”  ประจำปี พ.ศ. 2565
“วิถีไทย วิถีใหม่ New Normal” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี พ.ศ. 2565 “วิถีไทย วิถีใหม่ New Normal” โดยการทำแบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์

ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตรที่นี่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNBOwhETPYJFEcmaaWBYWRWB7JAI-rs_G6MJE2yvhEMTmYwg/viewform

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
     1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย
     2) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
     3) เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
     ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70% (14 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้ จำกัดผู้ทำแบบทดสอบ คนละ 1 อีเมล เท่านั้น
     ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ
     ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อแนะนำก่อนการทำแบบทดสอบ (ป้องกันกรณีทำแบบทดสอบแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร) ดังนี้
     1. ตรวจสอบความถูกต้องของ E-mail
     2. แบบทดสอบมี 20 ข้อ 20 คะแนน และต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
     3. ตรวจเช็กใน E-mail ที่ท่านกรอกลงทะเบียนไว้ ก่อนทำแบบทดสอบ

เกณฑ์การได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
     ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป (14 ข้อ) ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่แจ้งไว้
(จัดโดย ชมรมวรรณศิลป์สร้างสรรค์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)

💥
มีปัญหาติดต่อ💥

https://www.facebook.com/1035145656544492/posts/5343575939034754/?d=n

ที่มา ดร.อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button