วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

หลักสูตรอบรมที่ครูต้องรู้!! การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

หลักสูตรอบรมที่ครูต้องรู้!! การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

หลักสูตรอบรมที่ครูต้องรู้!! การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

หลักสูตรอบรมที่ครูต้องรู้!! การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

รู้จักกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ

การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะเป็นสิ่งที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ซึ่งครอบคลุมหลายองค์ประกอบ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ หลักสูตรและการประเมิน รูปแบบการสอน สื่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน เทคโนโลยี โดยต้องยึดการเรียนรู้ของเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กเรียนและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาจากการลงมือทำ หรือ Active Learning สถานศึกษาและครูต้องสามารถจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีสามารถในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ชุมชน และสังคม

ทำไมคุณครูต้องรู้จักการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ

จากผลการวิจัยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตกต่ำ และยังไม่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ก็เนื่องมาจากหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูยังขาดประสิทธิภาพ หลักสูตรขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและบริบทที่แตกต่างหลากหลาย ครูขาดทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ครูยังไม่สามารถจัดการเรียน การสอนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการนำความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานต่าง ๆ ในชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

เข้าอบรมการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะที่นี่

เว็บไซต์ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเรา สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลด ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บทความ เอกสารทางการศึกษา อบรมออนไลน์ เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ www.สื่อการสอนฟรี.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ สื่อการสอนฟรี อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

ป้ายกำกับ
DLTV Thai mooc กระทรวงศึกษาธิการ คณิตศาสตร์ ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย คุรุพัฒนา คุรุสภา คู่มือครู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี ปกวิชาการ ภาษาไทย รมว.ศึกษาธิการ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว21 วิทยาการคำนวณ สถานี ก.ค.ศ. สถาบันคุรุพัฒนา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ สพฐ สพฐ. สมศ. สสวท. สอนออนไลน์ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2563 สื่อการสอน สื่อการสอนฟรี สื่อการสอนภาษาไทย สื่อการเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา หลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี เที่ยวปันสุข เปิดเทอม เยี่ยมบ้านนักเรียน เลื่อนเปิดเทอม เวทคณิต แจกไฟล์ แจกไฟล์ word ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบออนไลน์ แบบฝึกทักษะการอ่าน แผนการสอน
1 ความคิดเห็น
นางสาวซุลฟาตัสนีม เด็งกาเยาะ เมื่อ สิงหาคม 10, 2020 10:30 am

ถูกต้อง ทุกอย่างจะต้องมีการพัฒนา