ข่าวการศึกษา

อบรมออนไลน์ ฟรี การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ Backward Design มีเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ ฟรี การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ Backward Design มีเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ ฟรี การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ Backward Design มีเกียรติบัตร

คำอธิบายรายวิชา : การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ Backward Design
ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ เป้าหมายการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการวัดผลการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย):การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ):Backward Design
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา:กองบริหารการศึกษา
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด:4.5 ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง :1-1.5 ชม.
ระดับของเนื้อหารายวิชา :ขั้นกลาง
รูปแบบการเรียนในรายวิชา :เรียนด้วยตนเอง (self-paced)
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน:ภาษาไทย
Subtitle:มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา :ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน), นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ท่านต้องการจะออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับความสามารถในการอ่านและฟังภาษาอังกฤษการใช้งานอินเทอร์เน็ต และ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
   วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1:ระบุความหมายของการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับLO2:ระบุกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับได้LO3:บ่งชี้เป้าหมายการเรียนรู้ที่คาดหวังได้LO4:ระบุวิธีการวัดผลการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
   นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร 
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70%
   เอกสารประกอบการเรียนรู้ (ถ้ามี)
แหล่งข้อมูลความรู้เพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือใน Internet ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา
( link แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมภายนอก )
1. https://www.youtube.com/watch?v=d8F1SnWaIfE
2. https://www.youtube.com/watch?v=WsDgfC3SjhM
บทเรียนที่เกี่ยวข้อง (Related Courses)
(บทเรียนใกล้เคียงที่แนะนำ)
1. Measurement and evaluation (SPOC)
2. Understanding by Design
เข้าอบรม /เรียนออนไลน์

ที่มา ขอบขอบคุณเพจ https://www.kruupdate.com/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button