อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ หลักสูตร ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน) ใช้เวลาไม่นานประมาน 40 นาที เรียนฟรี แถมมีใบประกาศ!!!

อบรมออนไลน์ หลักสูตร ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน) ใช้เวลาไม่นานประมาน 40 นาที เรียนฟรี แถมมีใบประกาศ!!!

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้สื่อการสอนฟรี ขอนำเสนอ จุฬาเปิดอบรมหลักสูตร วุฒิบัตร ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน) ใช้เวลาไม่นานประมาน 40 นาที เรียนฟรี แถมมีใบประกาศ!!!

รายละเอียดอบรมวุฒิบัตร ChatGPT ช่วยทำวิจัย

รายละเอียดอบรมวุฒิบัตรChatGPT ช่วยทำวิจัย
รายละเอียดอบรมวุฒิบัตร ChatGPT ช่วยทำวิจัย

ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน) จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT เป็นตัวช่วยในการเขียนงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหัวข้องานวิจัย ขอบเขตงานวิจัย การช่วยทำแบบสอบถาม การหาแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงบทบาทของ ChatGPT ในเชิงจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่า ChatGPT สามารถเป็นตัวช่วยทำวิจัยได้จริงหรือไม่

ตัวอย่างเกียรติบัตรอบรมวุฒิบัตรChatGPT ช่วยทำวิจัย

เข้าอบรม

วัตถุประสงค์ของวิชา

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT เป็นตัวช่วยทำวิจัยได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of completion ได้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button